Chuyên mục
Uncategorized

Hướng dẫn IPHONE

Hướng dẫn đem hộp thư góp ý ra màn hình chính điện thoại sử dụng máy IPHONE

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *